Åpne møter uke 25

Administrasjonsutvalget holder møte mandag 20. juni kl. 14.00 i møterom Sentrum F7

Planutvalget holder møte tirsdag 21. juni kl. 10.30 i Romberggt. 4, møterom Brunlanes.

Befaringer:
Kl. 08.50 Herregårdsbakken 1
«    09.10 Ingesgate 6
«    09.40 Herfellsteinen, gbnr. 1110/122

Fellesnemnda Lardal og Larvik holder møte torsdag 23. juni kl. 09.00 i møterom Larvik Romberggt. 4. (Møtet er avlyst)