Åpne møter uke 24

Valgkomiteen holder møte onsdag 8. juni, kl. 13.00 i møterom Bommestad, Feyersgt. 7.

Administrasjonsutvalget holder møte onsdag 8. juni, kl. 15.00 i møterom Sentrum, Feyersgt. 7.

Formannskapet holder møte onsdag 8. juni, kl. 17.00 i møterom Sentrum, Feyersgt. 7.

Kontrollutvalget for alkohol holder møte torsdag 9. juni, kl. 18.00 i møterom Larvik, Rombergt. 4.