Åpne møter uke 22

Planutvalget holder møte tirsdag 31. mai kl. 13.00 i Romberggt. 4, møterom Brunlanes.
Befaringer:
Kl. 09.00-11.00 Befaring med Jernbaneverket
«    11.20 Brunlanesveien 1125
«    11.50 Wesleyveien 7 a og b
«    12.10 Franklinveien 14
«    13.00 Møtet starter

Eldrerådet holder møte tirsdag 31. mai, kl. 12.00, på møterom Larvik, Romberggt. 4.

Rådet for funksjonshemmede holder møte tirsdag 31. mai, kl. 17.00 på møterom Larvik, Romberggt. 4.

Innvandrerrådet holder møte tirsdag 31. mai, kl. 18.00 på møterom Brunlanes, Romberggt. 4.

Helse- og omsorgskomiteen holder møte onsdag 1. juni, kl. 17.00 på møterom Prinsen, Furuheim sykehjem.

Kultur- og oppvekstkomiteen holder møte onsdag 1. juni, arbeidsmøte fra kl. 17.00 – 19.00 og ordinært møte fra kl. 19.00 på møterom Tjølling, Romberggt. 4.

Miljø- og teknikkomiteen holder møte onsdag 1. juni, kl. 18.00 på møterom Larvik, Romberggt. 4.