Åpne møter uke 21

Fellesnemnda Lardal og Larvik holder møte tirsdag 24. mai, kl. 13.00-16.00 på Herredshuset i Lardal.

Kontrollutvalget i Larvik kommune holder møte tirsdag 24. mai, kl. 18.00 på møterom Brunlanes, Romberggt. 4.

Kontrollutvalget for alkohol holder møte onsdag 25. mai, kl. 18.00 på møterom Larvik, Romberggt. 4.