Åpne møter uke 18

Valgkomiteen holder møte onsdag 4. mai, kl. 12.00 på møterom Sentrum, Feyersgt. 7

Formannsskapet møtes som styringsgruppe vedrørende «Indre havn», onsdag 4. mai, kl. 13.00 på møterom Sentrum, Feyersgt. 7.

Formannsskapet møtes som styringsgruppe vedrørende «Ny eierskapsmelding», onsdag 4. mai, kl. 15.00 på møterom Sentrum, Feyersgt. 7.

Formannsskapet holder møte onsdag 4. mai, kl. 17.00 på møterom Sentrum, Feyersgt. 7.