Åpne møter uke 17

Eldrerådet holder møte tirsdag 26. april, kl. 12.00, på møterom Larvik, Romberggt. 4.

Partsammensatt utvalg Larvik – Lardal holder møte tirsdag 26. april, kl. 13.00-14.00 på møterom Brunlanes, Romberggt. 4.

Fellesnemnda Lardal og Larvik holder møte tirsdag 26. april, kl. 14.00-16.00 på møterom Brunlanes, Romberggt. 4.

Kontrollutvalget for alkohol holder møte tirsdag 26. april, kl. 15.00 på møterom Sentrum, Feyersgate 7.

Rådet for funksjonshemmede holder møte tirsdag 26. april, kl. 18.00 på møterom Larvik, Romberggt. 4.

Innvandrerrådet holder møte tirsdag 26. april, kl. 18.00 på møterom Brunlanes, Romberggt. 4.

Kontrollutvalget i Larvik kommune holder møte tirsdag 26. april kl. 18.00 på møterom Tjølling, Romberggt. 4.

Klagenemnda holder møte onsdag 27. april, kl. 11.00 på møterom Torstrand, Feyersgate 7.

Helse- og omsorgskomiteen holder møte onsdag 27. april, kl. 17.00 på Furuheim sykehjem.

Kultur- og oppvekstkomiteen holder møte onsdag 27. april, kl. 17.00 på møterom Tjølling, Romberggt. 4.

Miljø- og teknikkomiteen holder møte onsdag 27. april, kl. 18.00 på møterom Larvik, Romberggt. 4.