Åpne møter uke 16

Formannskapet som styringsgruppe for Prosess for Omstilling 2016 holder møte mandag 18. april,  kl. 12.00 – 17.00 i møterom Sentrum, F7.

Planutvalget holder møte tirsdag 19. april kl. 11.00 i Romberggt. 4, møterom Brunlanes.
Befaringer:
Kl. 09.00 Skiensveien 70
«    09.40 Lamøya 49