Åpne møter uke 14

Formannskapet holder møte tirsdag 5. april 2016 kl. 12.00 – 12.30 i møterom Larvik, Romberggt. 4.

Formannskapet møtes som styringsgruppe vedrørende «Prosess for omstilling 2016» tirsdag 5. april 2016 kl. 12.30 – 17.00 i møterom Larvik, Romberggt. 4.

Kontrollutvalget for alkohol holder møte onsdag 6. april kl. 18.00 i møterom Larvik, Romberggt. 4.