Åpne møter uke 13

Planutvalget holder møte tirsdag 29. mars kl. 12.00 i Romberggt. 4, møterom Brunlanes.

Befaringer:
Kl. 09.10 Hytte I-78, Nevlunghavn
«    09.35 Hummerbakkveien 474
«    10.10 Vebergsgate 4
«    10.45 Kjerringvikveien 383 B

Det avholdes et ekstra formannskapsmøte i rollen som styringsgruppe for detaljregulering Larvik gjestehavn og Områdeplan Larvik Indre havn onsdag 30.3.2016 kl. 17.00 - 19.00 i møterom Sentrum, Feyersgt. 7.