Åpne folkemøter om rullering av skolebruksplanen

Rullering av skolebruksplanen i vedtak 076/13 viser til soner som skolene ble delt inn i. Med bakgrunn i dette videreføres seks soner inn i arbeidet med ny plan.

Under vises oversikten over skoler som inngår i sonene. Alle berørte parter kan komme å si sin mening i de åpne møtene.

 

Sone 1 Berg

Utgjør det som tradisjonelt har vært Berg skolekrets og omfatter kun denne ene skolen. Derfor arrangeres ikke informasjonsmøte her.

 

Sone 2 Langestrand – Sky - Ra

Onsdag 19. oktober 2016 kl. 18.00 til 21.00 på Ra ungdomsskole

Utgjør 2 barneskoler og en ungdomsskole

 

Sone 3 Stavern - Jordet - Brunla

Torsdag 13. oktober 2016 kl. 18.00 til 21.00 på Brunla ungdomsskole, Aulaen

Utgjør to barneskoler og en ungdomsskole

 

Sone 4 Hedrum barneskole – Frostvedt – Nanset – Mesterfjellet - Hedrum ungdomsskole

Mandag 17. oktober 2016 kl. 18.00 til 21.00 på Hedrum ungdomsskole

(Byskogen, Torstrand og Mesterfjellet ungdomsskole er nå Mesterfjellet skole)

 

Sone 5 Hvarnes – Kvelde

Torsdag 20. oktober 2016 kl. 18.00 til 21.00 på Bjerkely ungdomslokale  

Utgjør en fådelt barneskole og en kombinert barne- og ungdomsskole

 

Sone 6 Tjodalyng – Østre Halsen – Valby – Mellomhagen

Onsdag 12. oktober 2016 kl. 18.00 til 21.00 på Tjodalyng skole

Utgjør en kombinert barne- og ungdomsskole, to barneskoler og en ungdomsskole

 

Les mer på www.larvik.kommune.no/skolebruksplan