Åpent møte, Mulighetsanalyse Larvik

Åpent møte "Mulighetsanalyse Larvik" på ByLab torsdag 2. mars kl. 18 –20

Arbeidet med mulighetsanalysen for et fremtidig helhetlig transportsystem i Larvik er ferdig, og det foreligger nå en rapport.

På dette åpne møtet vil vi orientere om arbeidet og konklusjonene.Saken skal nå behandles av kommunestyret og fylkestinget som fatter beslutning om hva som skal skje videre.

Les mer om mulighetsanalysen her.