Åpen dag om kommunalteknisk plan 12.01.2017

Hva mener DU? Kom og si din mening om trafikksikkerhet, brøyting, parkering, asfaltering, parker og friområder, vann og avløp, renovasjon.

Sted: ByLab, Torget 10 torsdag 12. januar 2017 kl. 12-18

  • Hvor mener du det bør bli bedre sikkerhet i trafikken og hva kan gjøres?
  • Har du meninger om brøyting og strøing?
  • Er du fornøyd med veiene? Hvis nei – hvorfor ikke?
  • Har du synspunkter på enkelte parker, lekeplasser eller friområder?
  • Bor du et sted der det ikke er kommunalt vann og avløp? Har du ønske om VA-utbygging?
  • Kildesortering og innsamling av avfall. Fungerer det bra eller ser du forbedringsmuligheter?

Larvik kommune lager kommunalteknisk plan for disse temaene for  perioden 2018 – 2021. Du kan også ringe 33171000  eller sende epost til kommunalteknikk@larvik.kommune.no