Aktiv Larvik får 725 000,- til arbeidet mot barnefattigdom

Pengene fra Kulturdepartementet skal bidra til at flere barn fra økonomisk vanskeligstilte familier kan delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Larvik kommune vil i prosjektet skape grunnlag for et systematisk og varig samarbeid mellom frivillige, offentlige instanser og andre relevante aktører. Mer koordinert samhandling mellom offentlige etater og bedre samarbeid med frivillige organisasjoner skal vektlegges i prosjektet. Larvik kommune vil utvikle samarbeidsmodeller og løsninger som kan være til inspirasjon for andre.

Det er viktig å bidra til at barn og ungdom får delta i sosiale fellesskap og aktiviteter. Fritidsaktiviteter er viktige møteplasser utenom skolen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Mange kommuner, frivillige organisasjoner og idretten gjør i dag mye for å inkludere barn og unge i aktivitetene sine. Gjennom felles innsats i lokalmiljøene, oppnår vi enda bredere deltagelse. Tildelingen til Aktiv Larvik synliggjør de praktiske og gode løsningene man har fått til lokalt, sier kulturministeren.

I Fritidserklæringen går regjeringen, KS og frivillige organisasjoner sammen for en felles innsats slik at alle barn og unge uavhengig av familieøkonomi kan delta jenvlig i fritidsaktiviteter. Som en drahjelp har Kulturdepartementet nå fordelt ca. ti millioner kroner for å stimulere til inkludering og integrering i fritidstilbudene rundt om i landet.

Midlene som nå er fordelt skal bidra til at barn fra økonomisk vanskeligstilte familier kan delta på minst en fritidsaktivitet. For å få til gode løsninger må kommuner, lokale foreninger og andre viktige samarbeidspartnere spille på lag. I tildeling av midler har vi lagt vekt på samarbeid mellom det offentlige og de frivillige. Prosjektene skal inspirere andre, så ikke alle må starte fra "scratch", sier kulturministeren.

www.aktivlarvik.no