Aksjon Vårrydding 2017

21. april til 28. april.

Hvor kan det ryddes?
Det "offentlige rom" skal ryddes. Her menes friområder, strender, lekeplasser, langs gater o.l. Med andre ord steder der allmennheten fritt kan ferdes.

Hva kan ryddes?
Alt avfall som forefinnes på de stedene der det ryddes.
Ordningen er ikke tiltenkt avfall fra private tomter, kjeller, garsje eller loft.

Hvem kan delta i kampanjen?
Enkeltpersoner, grupper, vel-foreninger, ideelle organisasjoner, skoler, barnehager o.l.
Bedrifter og annen næringsvirksomhet oppfordres til å rydde på egne områder, men de må selv transportere avfallet til avfallsanlegg og selv sørge for betalingen. Ønsker virksomheter å rydde i sine nærområder, friområder og lignende, kan kommunen forestå innhenting av avfall.

Hvordan rydde?
Avfallet skal sorteres i hovedsakelig to typer;
• Hage- og parkavfall
• Restavfall
Spesielle avfallstyper ut over dette legges for seg ved hentestedet. Gjelder f.eks. trevirke, malingsspann, utrangert elektrisk utstyr, sykkelrammer, bildekk osv.
Larvik kommune bidrar med sekker og engangshansker, samt sørger for innhenting av avfall.

Hvordan melde seg på?
Påmeldingsskjema må fylles ut og det fås ved henvendelse til servicesenteret i kommunen eller via kommunens hjemmeside. Dette for at kommunen skal vite hvor det ryddes, hvem som deltar, hvor mange sekker og hansker som ønskes utlevert og hvor avfallet skal hentes.
Det er fortsatt mulig å melde seg på.

Strandryddedagen 2017
Strandryddedagen er en årlig najonal dugnad hvor flere tusen frivillige rydder sine lokale strender fritt for søppel. I år er denne dagen bestemt til lørdag 6. mai, men Larvik kommune har valgt å samkjøre strandryddedagen med vår lokale Aksjon Vårrydding.
Av den grunn oppfordres det spesiellt til å rydde strender under årets aksjon.
http://holdnorgerent.no/ryddenstrand/

Har du spørsmål om kampanjen?

Sølvi Hansen Segtnan – tlf. 98 23 18 33
Tor Erling Støvland – tlf. 98 23 18 18
Servicesenteret – tlf. 33 17 10 10