Tjenestebeskrivelse med brukergaranti

Legevakta


Formål med tjenesten

Nødvendig helsehjelp ved akutt sykdom eller skade.

Hvem kan få tjenesten

Alle med behov for nødvendig helsehjelp ved akutt sykdom eller skade.

Tjenestens innhold

Legevakta gir nødvendig helsehjelp til pasienter ved akutt sykdom eller skade:

 • Sykepleier gjør en faglig vurdering av det pasienten presenterer som problem og vurderer, eventuelt sammen med legevaktslege, om dette er nødvendig helsehjelp som skal mottas på legevakta.
 • Det kan utføres sykebesøk hjemme eller på sykehjem, som hovedregel fra kl 15.00–23.00.
 • Ved sykdom der pasienter ikke kan transportere seg selv til legevakta, kan transporten skje ved drosje eller ambulanse etter anbefaling fra legevakta.
 • Legevaktslege henviser til poliklinikk eller sykehus etter medisinsk behov for nærmere utredning og behandling.
 • Helsehjelp som vurderes av legevaktas helsepersonell som ikke nødvendig, skal håndteres av fastlege dagen etter eller etter annen avtale.
 • Legevakten har timebestilling. Ved behov setter vi deg opp på en ca time på legevakten.
 • Pasienter vil oppleve i perioder at vanlig kø prinsipper blir fraveket, da legevakten MÅ prioritere haste pasienter først. På grunn av vår taushetsplikt kan vi dessverre ikke opplyse om årsak til prioriteringene til de som venter.

Hva du kan forvente av oss

 • At vi er faglig kvalifisert helsepersonell.
 • At vi møter deg med høflighet og respekt.
 • At vi overholder vår taushetsplikt.
 • Når du tar kontakt på telefon på forhånd, så vil vi kunne henvise til tidspunkt med forventet mindre kø, dersom du ikke er i en absolutt hastesituasjon.
 • Pasientene prioriteres etter grad av hast slik at de som trenger det mest undersøkes først. Denne prioriteringen gjøres av sykepleier i samarbeid med legevaktslege. Noen pasienter må derfor vente lenger enn andre.
 • Legevaktslege skal kunne undersøke pasientene så fort som mulig og
  med maksimal ventetid 2 timer.
 • At vi informerer om hva behandlingen går ut på og forklarer hva den innebærer på en måte som du forstår.
 • At du har innflytelse på sykdomsutredning og behandling.
 • At vi samarbeider med og henviser videre til spesialisthelsetjenester som er nødvendige for å gi deg en faglig forsvarlig tjeneste.
 • At vi dokumenterer vår virksomhet i journal.
 • At vi sender kopi av legevaktsjournal til fastlegen din samme dag ved behov.
 • Legevakta skriver ikke ut helseattester, fornying av resepter og forlengelser av sykemeldinger.

Hva vi forventer av deg

 • At du kontakter legevakta på telefon før fremmøte hvis mulig
 • At du gir oss informasjon slik at vi kan hjelpe deg
 • At du bidrar og samarbeider med oss ut fra hva du kan
 • At du møter til avtalt tid eller sier ifra hvis det likevel ikke skulle være aktuelt
 • At du viser tålmodighet på venterommet når andre må prioriteres før deg
 • At du tar med frikort hvis du har

Praktiske opplysninger

Legevakten har lokaliteter i nær tilknytning til Larvik sykehus og samarbeider med sykehuset om enkelte fellesfunksjoner og tjenester.

Pasienter som bor eller midlertidig oppholder seg i Larvik kommune og som trenger nødvendig helsehjelp og ikke har tilgjengelig fastlege:
Du kan kontakte legevakten på tlf 116117, som formidler kontakt til fastlege eventuelt legevaktslege.

Betaling:

 • Prisene er avhengig av de til enhver tid gjeldende egenbetalingssatser.
 • Du betaler for legetjenesten og for materiell.
 • Vi har betalingsautomat.
 • Hvis du har frikort må du vise dette.


Garantibrudd:
Ved ventetid over 2 timer betales kun for materiell.

Klageadgang

Klage eller ønske om bistand til å klage på tjenestens innhold og utførelse, rettes til legevaktsjefen, helsesjefen eller pasientombudet.
Hvis du ikke er fornøyd med dokumentasjon av mottatte tjenester/tjenestens innhold, kan du anmode faglig ansvarlig lege om å endre innholdet innen 4 uker.

Dersom anmodningen ikke etterkommes, kan du klage direkte til fylkeslegen innen 3 uker, jf pasientrettighetsloven.
Du kan også kontakte Pasientombudet i Vestfold tlf 33 34 77 90 /
33 17 10 10.

Ansvarlig for tjenesten

Virksomhetsleder for Larvik Helsehus

Tilgjengelighet

Legevaktstelefon
Telefon: 116117, operativ hele døgnet.
Besøksadresse:Larvik interkommunale legevakt, Greveveien 16, Larvik
Gode parkeringsmuligheter.
Egen pasientinngang til legevakta.

Åpningstider:
Hele døgnet
Legevakta er bemannet med leger og sykepleiere hele døgnet.

Legevaktsjef Line Kamilla Heimestøl
Hverdager: 08.00 – 15.00
Telefon: 116117
Postadresse: Larvik kommune, Legevakt, Pb 2020, 3255 Larvik


Avdelingsleder Heidi Gusland
Telefon: 33 17 10 00
Hverdager: 08.00 – 15.00Postadresse: Larvik Helsehus, Pb 2020, 3255 Larvik

Servicesenteret kan gi deg flere opplysninger

 DU FINNER ALLE TJENESTEBESKRIVELSENE OG BRUKERGARANTIENE PÅ
www.larvik.kommune.no/tjenestebeskrivelser

Åpningstider: 09.00 – 15.30, mandag – fredag
Besøksadresse: Feyersgate 7 (1. etasje)
Postadresse: Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik
Sentralbord: 33 17 10 00
Servicesenteret: 33 17 10 10
Telefaks: 33 17 10 01
E-post: postmottak@larvik.kommune.no
Chat-tjeneste: www.larvik.kommune.no
SMS: Send din melding til 98 23 10 01

Meldekort

Har du spørsmål, forslag til forbedringer, kommentarer, ris, ros eller klager?
Da kan du benytte et meldekort. Oppgir du telefonnummer eller e-post, vil den som er ansvarlig for saksområdet kontakte deg innen to uker.

Mer informasjon finner du på www.larvik.kommune.no/meldingsordning.
Servicesenteret bistår deg gjerne med å registrere meldingen din.