Tjenestebeskrivelse med brukergaranti

Helsestasjon for ungdom


Formål med tjenesten

Å fremme psykisk og fysisk helse, forebygge sykdommer og skader og spre opplysning om hva den enkelte ungdom selv kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet.

Hvem kan få tjenesten

Ungdom

Tjenestens innhold

Du kan:

 • Møte helsesøster, jordmor og lege.
 • Få veiledning, råd og hjelp om seksualitet og samliv, seksuell identitet og eventuelt testing vedrørende prevensjon, graviditet og seksuelt overførbare sykdommer.
 • Få resept på p-piller eller annen prevensjon og ta underlivsundersøkelse ved behov.
 • Ta opp spørsmål om graviditet og abort, eventuelt få henvisning til abort.
 • Ta opp psykiske vansker, selvskading, spiseforstyrrelser, overgrep, voldtekt eller annet som du vil ha hjelp til.
 • Snakke om mat, kosthold, aktivitet og livsstil.
 • Få råd og veiledning om rusmisbruk, alkohol og narkotika.
 • Andre ting som du er usikker på.


Vi kan formidle kontakt med psykolog, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) og Distriktspsykiatrisk senter (DPS).

Hva du kan forvente av oss

 • Å bli møtt med respekt, høflighet og ærlighet.
 • Å få delta og få innflytelse i det som angår deg.
 • Hjelp og støtte ved små eller store problemer.
 • Kunnskap om utvikling og helse.
 • Taushetsplikten blir overholdt.
 • Vi samarbeider og formidler kontakt med andre tjenester.
 • Du får en samtale samme dag.
 • Hva vi forventer av deg

  At du sier hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med.

  Praktiske opplysninger

  Tjenesten er gratis.

  Klageadgang:
  Hvis du ikke er fornøyd med tjenestens innhold, kan du anmode helsesøster, jordmor eller lege om å endre innholdet innen 4 uker.
  Dersom det ikke skjer, kan du klage direkte til fylkeslegen innen 3 uker (Pasientrettighetsloven).
  Du kan også kontakte Pasientombudet i Vestfold, tlf 33 34 77 90, om saker hjemlet i kommunehelsetjenesteloven.

  Ansvarlig for tjenesten

  Resultatenhetsleder i Barne- og ungdomstjenester

  Tilgjengelighet

  Thor Heyerdahl videregående skole, Hovedinngang, heis til 3. etasje, Elevtjenester
  Telefon: 98 23 19 79
  Tirsdager: 13.00 – 16.00
  Torsdager: 14.00 – 16.00

  Du kan avtale tid for kontakt, ringe eller bare stikke innom (ingen krav om timebestilling).
  Postadresse: Barne- og ungdomstjenester,
  Pb 2020, 3255 Larvik
  Epost: BUT@larvik.kommune.no
  Webadresse: www.larvik.kommune.no/helsesoster

  Servicesenteret kan gi deg flere opplysninger

   DU FINNER ALLE TJENESTEBESKRIVELSENE OG BRUKERGARANTIENE PÅ
  www.larvik.kommune.no/tjenestebeskrivelser

  Åpningstider: 09.00 – 15.30, mandag – fredag
  Besøksadresse: Feyersgate 7 (1. etasje)
  Postadresse: Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik
  Sentralbord: 33 17 10 00
  Servicesenteret: 33 17 10 10
  Telefaks: 33 17 10 01
  E-post: postmottak@larvik.kommune.no
  Chat-tjeneste: www.larvik.kommune.no
  SMS: Send din melding til 98 23 10 01

  Meldekort

  Har du spørsmål, forslag til forbedringer, kommentarer, ris, ros eller klager?
  Da kan du benytte et meldekort. Oppgir du telefonnummer eller e-post, vil den som er ansvarlig for saksområdet kontakte deg innen to uker.

  Mer informasjon finner du på www.larvik.kommune.no/meldingsordning.
  Servicesenteret bistår deg gjerne med å registrere meldingen din.