Tjenestebeskrivelse med brukergaranti

Helsesøstertjenester


Formål med tjenesten

Målet er å fremme folkehelse og trivsel, og forebygge sykdom. Dessuten spre opplysning om hva den enkelte selv kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet (Helse-og omsorgstjenesteloven).

Hvem kan få tjenesten

 • Barn
 • Ungdom
 • Foreldre/foresatte
 • Tjenestens innhold

  Helsesøstertjenesten er en del av familiesentervirksomheten og tilbyr:

  • Helsestasjonstjeneste
  • Skolehelsetjeneste ved alle skoler, også videregående skoler
  • Helsestasjon for ungdom (se egen tjenestebeskrivelse)
  • Smittevern
  • Gruppetilbud ved behov, grupper for ungdom, foreldreveiledningsgrupper, grupper for barn av psykisk syke foreldre, gruppetilbud ved for eksempel sorg, tap og andre forhold etter behov

  Hva du kan forvente av oss

 • Å bli møtt med respekt, høflighet og ærlighet
 • Å delta og få innflytelse i det som angår deg
 • Få hjelp og støtte ved små eller store problemer
 • Få veiledning i foreldrerollen
 • Få kunnskap om barns utvikling og helse
 • Få informasjon om og vaksine mot smittsomme sykdommer
 • Få informasjon om individuell plan (se egen tjenestebeskrivelse)
 • At taushetsplikten overholdes
 • At vi handler dersom barn lider nød
 • At vi samarbeider og formidler kontakt med andre tjenester
 • At vi kan tilby en samtale innen 14 dager når du tar kontakt
 • Hva vi forventer av deg

  • At du deler dine kunnskaper og erfaringer med oss
  • At du sier hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med
  • At du bruker din fastlege ved sykdom og behandling
  • At du møter til avtale eller sier ifra hvis tiden ikke passer


  Barn og ungdom kan snakke med oss om:

  • Vennskap, mobbing
  • Pubertet, ungdomstid og seksualitet/seksuell identitet
  • Kropp, følelser og tanker
  • Prevensjon, graviditet og fødsel
  • Kosthold og mat
  • Det du er redd for
  • Hvordan ta vare på helsen og unngå sykdom
  • Ensomhet og isolasjon
  • Rus


  Foreldre/foresatte kan ta opp:

  • Oppdragelse av barn
  • Syn, hørsel og språkutvikling
  • Psykiske problemer, ensomhet, isolasjon og tristhet
  • Kosthold og ernæring
  • Hygiene
  • Samliv
  • Søvn
  • Prevensjon, graviditet, fødsel og amming
  • Rus
  • Barnets utvikling og vekst
  • Sorg og tap
  • Hvordan bevare helse og unngå sykdom

   

  Praktiske opplysninger

  Tjenesten er gratis.

  Vaksine til utenlandsreise får du på legekontoret i Sigurdsgate 4. Skal du oppholde deg lenge i utlandet, bør du kontakte vaksinasjonskontoret tidlig, helst 6 måneder før utreise. Du må betale for denne typen vaksiner.

  Klageadgang:
  Hvis du ikke er fornøyd med tjenestens innhold, kan du anmode helsesøster, jordmor eller lege om å endre innholdet innen 4 uker.
  Dersom det ikke skjer, kan du klage direkte til fylkeslegen innen 3 uker (Pasientrettighetsloven).
  Du kan også kontakte Pasientombudet i Vestfold, tlf 33 34 77 90, om saker hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven.

  Ansvarlig for tjenesten

  Resultatenhetsleder Barne- og ungdomstjenester

  Tilgjengelighet

  Resultatenhetsleder, telefon: 33 17 19 13 / 98 23 19 13
  Besøksadresse: Barne- og ungdomstjenester, F eyersgate 7 (3. etasje)
  Postadresse: Pb 2020, 3255 Larvik
  Epost: BUT@larvik.kommune.no
  Webadresse:www.larvik.komune.no/helsesoster

  Tjenesten er en del av Familiesenterene:
  Tjølling Familiesenter, Hedrum Familiesenter, Stavern Familiesenter og Sentrum Familiesenter.
  Kontakt helsestasjonen for mer informasjon, se www.larvik.komune.no/helsesoster

  Servicesenteret kan gi deg flere opplysninger

   DU FINNER ALLE TJENESTEBESKRIVELSENE OG BRUKERGARANTIENE PÅ
  www.larvik.kommune.no/tjenestebeskrivelser

  Åpningstider: 09.00 – 15.30, mandag – fredag
  Besøksadresse: Feyersgate 7 (1. etasje)
  Postadresse: Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik
  Sentralbord: 33 17 10 00
  Servicesenteret: 33 17 10 10
  Telefaks: 33 17 10 01
  E-post: postmottak@larvik.kommune.no
  Chat-tjeneste: www.larvik.kommune.no
  SMS: Send din melding til 98 23 10 01

  Meldekort

  Har du spørsmål, forslag til forbedringer, kommentarer, ris, ros eller klager?
  Da kan du benytte et meldekort. Oppgir du telefonnummer eller e-post, vil den som er ansvarlig for saksområdet kontakte deg innen to uker.

  Mer informasjon finner du på www.larvik.kommune.no/meldingsordning.
  Servicesenteret bistår deg gjerne med å registrere meldingen din.