Eksamen i grunnskolen

Avsluttende prøve for grunnskolen (skriftlig og/eller muntlig) som avholdes mot slutten av 10.kl.

Alle elever prøves i et fag til skriftlig eksamen, og de aller fleste prøves også i et fag til muntlig eksamen. Skriftlig eksamen avholdes i siste halvdel av mai, mens muntlig eksamen avholdes i første halvdel av juni. Elevens karakter i skriftlig og muntlig eksamen føres opp på elevens vitnemål, og teller ved inntak til videregående skole.

På skriftlig eksamen må elevene ha med seg matpakke, ulike typer faglige hjelpemidler (ikke hjelpemidler som kan brukes til å kommunisere med andre med, som mobiltelefon og datamaskin) og ordinære skrive- og regnesaker. På muntlig eksamen må elevene ha med seg matpakke og det materialet eleven skal bruke under selve eksamen.

Nærmere informasjon gis i forkant av prøvene.