Skolemåltid

Skolemelk
Alle skoleelever får tilbud om å kjøpe skolemelk. På de fleste skolen administreres dette nå fullstendig av Tine, og foreldrene bestiller selv på nett. For å gjøre dette, bruker man denne siden.

Enkelte skoler har fortsatt egen ordning. Informasjon kommer da fra skolen.

 

Skolefrukt
Elever i ungdomskoler (skoler med klasse 8-10) og kombinerte skoler (skoler med klasse 1-10) inngår i en statlig finansiert ordning med gratis frukt og grønt. Regjeringen har som mål at barn og unge skal ha gode kostholdsvaner som gir grunnlag for et godt læringsutbytte i skolen. Derfor er det innført gratis frukt/grønt for alle elever på skoler med ungdomstrinn. Det vil si både rene ungdomsskoler med 8.-10. trinn og kombinerte skoler med 1.-10. trinn.

Ordningen trådte i kraft fra skolestart 2007. For skoler med 1.-7. trinn gjelder fortsatt den eksisterende abonnementsordningen. Skoleeier har ansvar for å gjennomføre ordningen med gratis frukt. Midlene skal dekke skoleeiers utgifter til innkjøp og administrasjon.

Les mer om fruktordning.