Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten finner du på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen.

Helsesøster har fast kontortid på skolen og samarbeider med elevenes fastlege og fysioterapeut, samt skolens personale og øvrige hjelpetjenester.

Skolehelsetjenesten tilbud er gratis og er en fortsettelse av helsestasjonstjenesten til barn/unge og deres foreldre/foresatte (se familiesenter) og omfatter:

  • rådgivning og veiledning i forhold til fysisk, psykisk og sosial funksjon hos eleven
  • helse-undersøkelser og helseopplysning, individuelt og i grupper eller klassevis
  • vaksiner etter anbefalt program fra Statens helsetilsyn
  • samtalegrupper.