Sommer SFO

I juli er det ikke SFO tilbud ved den enkelte skole.

Larvik kommune gir tilbud om sommer SFO på Langestrand skole fra mandag 3. juli til og med fredag 14. juli 2017, under forutsettning at det melder seg tilstrekkelig antall barn.

De som ønsker å benytte seg av tilbudet om sommer SFO må søke innen 15. mai

Sommer-SFO er et tilbud til barn som allerede har plass i skolefritidsordningen.

Betalingssatser.

Informasjonsbrev - sommer SFO 2017 


Tlf: 33 17 27 67 / 98 23 11 25