Sommer SFO

I juli er det ikke SFO tilbud ved den enkelte skole.

Larvik kommune gir tilbud om sommer SFO på sentrumsnær skole de to første ukene i juli, under forutsetning at det melder seg tilstrekkelig antall barn.

De som ønsker å benytte seg av tilbudet om sommer SFO må søke innen 15. mai

Sommer-SFO er et tilbud til barn som allerede har plass i skolefritidsordningen.

Betalingssatser.

Informasjonsbrev - sommer SFO 2017