Betalingssatser

Det er kommunestyret som fastsetter betalingen for plass i SFO.

Forsørgerbetalingen beregnes på grunnlag av barnets plass-størrelse og husstandens samlede inntekt. Det er mulig å søke om redusert betaling. Dette må søkes om hvert år. Foresatte må ved søknad om redusert betaling dokumentere dagens bruttoinntekt.