Skolefritidsordning (SFO)

Hvem kan få plass i skolefritidsordning, SFO? Alle barn i 1.-4. klasse skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid. I tillegg kan barn med særskilte behov i 5.-7. trinn få plass etter søknad.

Det kan søkes om plass gjennom hele året.

Hva slags oppholdstid kan det søkes om?

Det kan søkes om hel plass (5 dager pr uke), 4 dagers plass (4 faste dager pr uke) eller redusert plass (inntil 3 dager pr uke eller fleksible dager – for eksempel etter foreldres arbeidsturnus).

Hvor er SFO?
Alle barneskolene i Larvik Kommune gir tilbud om skolefritidsordning - SFO.
Spørsmål om den enkelte SFO gjøres direkte til skolene.

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO).