Skolestart 1. trinn og SFO

Det året barnet ditt fyller 6 år er det i skolepliktig alder og skal begynne på skolen i august.

Alle barn har rett til skoleplass i den kommunen hvor man har folkeregistrert adresse.

I januar sender vi brev til foresatte med barn som skal starte i 1. trinn høsten 2018. I brevet får dere informasjon om hvilken skole barnet deres har fått tildelt skoleplass.

Larvik kommune har innført fritt skolevalg for elever som skal begynne i 1.trinn. Ønsker dere skoleplass på en annen skole enn den dere har fått tildelt kan dere søke om dette, og søknadsfristen er 15. februar. Ønsker dere SFO plass må der også søke om dette innen 15. februar. 

Velger dere en annen skole kan skolen avvise søknaden hvis dette medfører at ekstra klasser må opprettes. Elever som har skyssrettigheter til nærskolen vil beholde skyssrettighetene. Kommunen dekker ikke merutgifter til skyss for elever som velger å gå på en annen skole enn sin nærskole.

Har dere flyttet til kommunen etter 1. januar må dere sende inn søknad om skoleplass.

Direkte link til presentasjon av skolen: