Barnehageplass

Det er hovedopptak hvert år med søknadsfrist 1. mars.

 

Det er felles opptak for alle barnehagene i Larvik.  Dere kan søke kommunale og  private barnehager i samme søknad.

Et barnehageår regnes fra august til og med juli året etter.

Om man allerede har søkt, er det ikke nødvendig å søke på nytt til hovedopptaket.

Ved ledige plasser er det løpende opptak gjennom hele året.

Ved endringer av søknaden  må det søkes på nytt. 

Opptakskriterier i kommunale barnehager
Opptakskriteriene til barnehageplass står i vedtektene våre.

Oppsigelse av kommunal barnehageplass
Oppsigelse av barnehageplass skal skje elektronisk. Det er 2 måneders oppsigelse gjeldende fra dato til dato, det må betales for oppsigelsestiden. 

Det gis ikke betalingsfri permisjon.