Fastlege

Formålet med fastlegeordningen er å bedre kvaliteten i allmennlegetjenesten ved at alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege.

Du kan både finne og bytte fastlege selv. Hvis fastlegen du ønsker har ledig plass, kan du få ny fastlege allerede fra den første dagen i neste måned.