Villa Kveldsol

Et aktivitetshus for hjemmeboende personer med demens i tidlig fase, og deres pårørende.

Villa Kveldsol skal være et sted der ansatte og frivillige side om side skaper et trygt, aktivt og godt sted å være. Frivillighet skal blomstre og være til inspirasjon for andre. Villa Kveldsol – et åpent hus der gjestene blir møtt med respekt, omsorg og støtte.

 • Hos oss kan du komme uten vedtak, og tilbudet er gratis.
 • Hos oss kan du møte andre i samme situasjon og oppleve et sosialt fellesskap 
 • Hos oss kan du fylle dagen med meningsfulle aktiviteter og oppleve mestring 
 • Det vil være mulig å kjøpe en kopp kaffe og noe å spise

 Villa Kveldsol – et åpent hus der gjestene blir møtt med respekt, omsorg og støtte!

Tilbud til pårørende

 • Pårørende kan delta i et fellesskap med mennesker i tilsvarende situasjon.
 • Pårørende kan møte personale som kan gi:
  - Informasjon om sykdommen
  - Veiledning og støtte
  - Informasjon om andre tjenestetilbud i Larvik kommune
  - Individuelle samtalerSamtale i grupper

Vil du bli frivillig - vi behøver deg?

Villa Kveldsol ønsker å jobbe nært sammen med frivillige.
Som frivillig får du:

 • Kurs og opplæring om sykdommen demens 
 • Tett oppfølging fra personale
 • Delta i et flott fellesskap 
 • Sosiale samlinger og hygge
 • Gleden over å bidra til det beste for andre mennesker