Pårørendeskolen for demens

Et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon. Arrangeres 5 kvelder hver høst. 

Larvik kommune utarbeider løpende demensplaner.

Pårørendeskolen 2016

Tirsdager fra kl. 18.00 til 21.00. Første gang 20.09.2016, deretter 27.09 – 11.10 – 18.10 – 25.10 (ikke kurs i uke 40). Sted: Kafeteria på Tjølling sykehjem.

Temaer for forelesningene

  • Demenssykdommer, medisiner og behandling
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Pårørendes situasjon
  • Informasjon om Trygghetsnett, Pårørendekoordinator, Tjenestekontoret
  • Jus og lovverk; fullmakter, vergemål, testamente
  • Velferdsteknologi

Nærmere opplysninger og påmelding

Turid Engen, telefon 98 23 13 90, epost turid.engen@larvik.kommune.no

Anette Naper Nilsen, telefon 98 23 16 94, epost anette.naper.nilsen@larvik.kommune.no

Siri Mehl, telefon 98 23 13 80, epost siri.mehl@larvik.kommune.no

Kursavgift

300,- (inkluderer forelesing, kursmateriale og bevertning).

Arrangører

Omsorgstjenestene i Larvik og Lardal kommuner.