Demensteam

Demensteamet i Larvik kommune holder til på Villa Kveldsol.

Demensteamets oppgaver

  • Hjemmebesøk, kartlegging og utredning etter henvendelse fra lege
  • Samarbeid med fastleger, spesialisthelsetjeneste, tjenestekontor og hjemmetjeneste.
  • Bidra med kompetanse og rådgivning innad i kommunen.
  • Veiledning til pårørende
  • Samarbeid med demenskontaktene i hjemmetjenesten.

Hvem kan ta kontakt med oss?

  • Enkeltpersoner og pårørende
  • Helsepersonell i kommunen
  • Lege
  • Spesialisthelsetjeneste

Hvem er vi?

Demenskoordinator Trine Jacobsen, Psykiatrisk sykepleier, 98 23 16 15
Marianne Eriksen, Hjelpepleier, 98 25 33 60
Joan Hagerup, Ergoterapeut, 98 25 33 60

Vi er å treffe mellom kl 8.30-15.00 mandag til fredag.