Demensplaner

Demensplan Larvik kommune 2012 - 2015 [PDF]

Larvik kommune har etablert en Pårørendeskole til støtte for pårørende til mennesker med demens.

Trygghetsnett.

Tjenesten kombinerer nettbasert formidling av fagstoff og erfaringsutveksling med sosial nettverksbygging. I første omgang er tjenesten utviklet for pårørende til hjemmeboende med slag eller demens, eller har barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne.

Åpen kveld om demen 2. juni 2015