Ulfsbakktunnelen

Ulfsbakktunnelen, eller Langevannstunnelen som den også kalles, er en gammel nedlagt vannforsyningslinje for Larvik.

Etter at linjen ble lagt ned har den blitt tilholdssted for flaggermus i vinterdvale, blant annet den sjeldne bredøreflaggermusa (Barbastells barbastellus). For å ivareta denne overvintringsplassen er tunnelen stengt for ferdsel mellom 1. oktober og 15. mai. Stengningen er et samarbeid mellom grunneier, Larvik kommune og Norsk Zoologisk forening.

Informasjonsplakat om ferdsel i Ulfsbakktunnelen