Trygghetsopphold

En trygghetsavdeling er et tilbud til deg som klarer deg i hverdagen, men som opplever situasjonen vanskelig akkurat nå.

Du avtaler selv når du ønsker et opphold på trygghetsavdelingen.

Trygghetsavdeling Gyda ved Furuheim flytter til Presteløkka rehabiliteringssenter den 12.09.16 og endrer navn til Trygghet og trening.
Telefon 98 23 18 23 

Betalingssatsene for tjenester i Omsorgstjenestene fastsettes av Larvik kommunestyre hver år.[PDF]