Trygghetsnett

Tjenesten kombinerer nettbasert formidling av fagstoff og erfaringsutveksling med sosial nettverksbygging. I første omgang er tjenesten utviklet for pårørende til hjemmeboende med slag eller demens, eller har barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne.

TrygghetsNett er laget for pårørende til:

  • barn/ungdom med utviklingsforstyrrelser
  • ungdom med rusproblemer
  • hjemmeboende med slag eller demens

TrygghetsNett gir deg kontakt med andre pårørende i samme situasjon, du får tilgang til fagstoff og kan delta på ulike samlinger.

TrygghetsNett er enkelt å bruke, og du får nødvendig opplæring.

Kommuner som er med i TrygghetsNett er:
Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Re, Stokke, Tjøme og Nøtterøy.

Er du interessert?
Telefon: 95 98 57 77
e-post: post@trygghetsnett.no

Kontaktperson for gruppen Slag eller Demens, Larvik kommune:
Ellen Halvorsen, telefon: 982 53 383