Trygghetsalarm

Trygghetsalarm skal bidra til å skape trygghet og sikkerhet i hjemmesituasjon.

Trygghetsalarm er en kommunal serviceytelse, og et hjelpetiltak for deg som har så alvorlig sykdom og/eller funksjonssvikt at det lett kan oppstå situasjoner hvor du kan få behov for akutt hjelp.
 
Trygghetsalarmen må du bære på deg for å kunne  tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

Betalingssatsene for tjenester i Omsorgstjenestene fastsettes av Larvik kommunestyre hver år.[PDF]