Tolketjeneste

En tolk fungerer som et bindeledd mellom personer med ulikt språk.


Eksempler der det kan være bruk for tolk kan være møter, legebesøk, skolesammenhenger, fritidsaktiviteter eller sosiale sammenkomster.  

Larvik kommune har en egen tolketjeneste for profesjonell tolke- og oversetterhjelp.

Tjenesten er rettet mot alle kommunale instanser, fylkeskommunale og statlige instanser som har juridisk ansvar for å sikre en forsvarlig kommunikasjon enten skriftlig eller muntlig. Det er den offentlige parten som skal bestille tolk gjennom tolketjenesten.
Tolketjenesten tilbyr sine tjenester også til private oppdragsgivere.

Tolketjenestens oppgaver:
Tolking for alle som trenger tolk.
Oversettelse av dokumenter og informasjonsmateriale.
Opplæring og veiledning av tolker
Opplæring og veiledning av tolkebrukere i kommunikasjon via tolk.

Tilgjengelig språk:

Tolketjenesten har fast tolker og oversettere på arabisk, bosnisk, koroatisk, kurdisk (badini, kurmanji og sorani), serbisk, somali og vietnamesisk, og kan skaffe timebetalt tolker/oversettere på andre språk

Leder: Weli Sheikh
Telefon: 33 17 38 61
Telefax: 33 17 38 62
Epost:

tolkebestilling@larvik.kommune.no

Åpningstider: Mandag - Fredag  kl. 0900-1500 (onsdager lukket for publikum)