Tilskuddsmidler til nærmiljøanlegg

Organisasjoner og beboersammenslutninger kan søke om kommunalt tilskudd til mindre anlegg og innretninger i boområder og tilhørende nærområder.

Søknadsfristen er 15. mars.

Tilskudd kan innvilges med inntil 50 % av kostnadene, begrenset til 10 000 kroner per prosjekt.

Tilskudd gis til lekeplasser, men ikke til drift av disse.

Søknad fremmes på digitalt skjema

Søkere som blir tildelt midler er pliktige til å levere regnskap for bruk av midlene, samt gi en kort rapport om tiltaket – før tilskuddet utbetales.

Spørsmål om ordningen kan rettes til avdeling Idrett og friluftsliv, epost: hilde.elisabeth.singstad@larvik.kommune.no

Se også Tilskuddsportalen.