Sykehjemsopphold – langtid

Pleie og omsorg over tid, i boform med heldøgns tjenester.

Du som har varig helsesvikt og omfattende behov for pleie og ikke kan bo hjemme med tilrettelagte tjenester.

  • Du får pleie og omsorg over tid i boform med heldøgns tjeneste.
  • I samarbeid med deg vil vi bistå og/eller kompensere for din evne til å ivareta dine grunnleggende behov.
  • Sykehjemslegen vil, i samarbeid med øvrig personale, sørge for din medisinske behandling.
  • I samarbeid med deg utarbeides det en plan for hvordan dine behov for pleie, omsorg og en meningsfull hverdag skal ivaretas.

Betalingssatsene for tjenester i Omsorgstjenestene fastsettes av Larvik kommunestyre hver år.[PDF]