Sykehjemsopphold - avlastning

Avlastningstiltaket er retter mot deg som er omsorgsyter. Har du særlig tyngende omsorgsarbeid og trenger avlastning for å kunne opprettholde evnen til å fortsette omsorgen, kan du søke avlastningsopphold for omsorgsmottaker.

Det kan være dagopphold, nattopphold og døgnopphold. Oppholdets form og lengde er vurdert ut fra omsorgspersonens behov for avlastning fra omsorgsoppgavene.

Oppholdet skal gi omsorgsmottaker pleie og omsorg som imøtekommer hans/hennes behov og gir omsorgsyter trygghet for at han/hun blir tatt hånd om på en verdig og kyndig måte.

Målet med oppholdet vil bli utarbeidet i samarbeid med dere og blir beskrevet i et vedtak.

Betalingssatsene for tjenester i Omsorgstjenestene fastsettes av Larvik kommunestyre hver år.[PDF]