Støttekontakt

Støttekontakt - et tiltak for å støtte og utvikle den enkeltes sosiale kontakt og gi mulighet for en positiv fritid.

Hva innebærer det å være støttekontakt?
Støttekontakter skal yte tjenester til personer som på grunn av en funksjonshemming trenger hjelp til en meningsfull fritid - på brukerens premisser.