Psykologtjenester i familiesenter

Psykologtjenester i familiesenter er rettet mot barn og unge mellom 0-16 år og deres foreldre, samt elever på videregående skole. Vi tilbyr hjelp med psykiske eller sosiale vansker knyttet til familieliv og fritid.

Kontakt:
Ditt nærmeste familiesenter formidler kontakt med psykologene. Eller ta kontakt ved hjelp av skjema "Henvendelse til psykologtjenester i familiesenter".
Psykologene har kontor for samtaler på familiesentrene, men kan også komme hjem, på skole etc.
(Felles kontor og samtalerom også i "Bøkestua" i Badeparken 11 -tidligere Sentrum skole)

Oppgaver for psykologtjenestene:
Råd om oppdragelse og samspill i familien

Mestring av reaksjoner knyttet til livshendelser:

 • Foreldres samlivsbrudd
 • Alvorlige ulykker
 • Sykdom og dødsfall i nærmeste familie
 • Vold
 • Seksuelle overgrep
 • Foreldre som fengsles

Hjelp med lettere og moderate psykiske vansker:

 • Engstelighet og angst
 • Sjenerthet, lav selvfølelse
 • Nedstemthet, sosial isolasjon og depresjon
 • Sinneutbrudd
 • Selvskading
 • Ritualer, tvangshandlinger og plagsomme tanker

Bistand til barn som opplever:

 • Rus hos foreldre
 • Vold i familien
 • Foreldre med psykisk sykdom
 • Foreldrekonflikter etter samlivsbrudd 

Psykologene brukes også til forebyggende og helsefremmende tiltak, som innledere og prosessledere på møter, opplysningsvirksomhet osv.
For andre fagfolk i kommunen tilbyr psykologene konsultasjoner omkring enkeltsaker, tverrfaglige konsultasjoner med barn og foreldre, veiledning og kompetanseutvikling
 
Psykologtjenestene er en lavterskeltjeneste
Dette innebærer at psykologene skal:

 • Gi direkte hjelp uten henvisning, venting og lang saksbehandlingstid
 • Være gratis
 • Være tilgjengelig for alle
 • Tilby rask og riktig hjelp og være en ”los” videre i systemet for bruker og pårørende
 • Ha høy kompetanse
 • Tilby samtaler både på familiesenter, skole/barnehage, hjemme etc
 • Tilpasse tilbudet til brukerens ønsker/behov