Psykisk helse barn og unge

Det er mange aktuelle hjelpeinstanser når barn viser tegn på mistrivsel, gjennom manglende glede og vitalitet, tilbaketrekking, utagering, lite motivasjon til skolearbeid eller fritidsaktiviteter.

I familiesenteret kan du få en uforpliktende samtale med en fagperson som har kunnskap om det du ønsker å få bistand til. Dersom du ønsker innspill fra flere faggrupper, kan familiesenteret tilby felles samtale med to eller tre fagpersoner.

Familiesentrene kan tilby ulike former for foreldrerådgivning, gruppetilbud og temakvelder. Vi driver foreldreveiledningsprogrammer og foreldrekurs, men gir også individuell veiledning om håndtering av vanskelig atferd, vanskelige følelser og håndtering av oppdragelse, grensesetting og trening og stimulering av barn.

For mer informasjon se her: Familiesenter

 

Psykologtjenester i familiesenter er rettet mot barn og unge mellom 0-16 år og deres foreldre, samt elever på videregående skole. Vi tilbyr hjelp med psykiske eller sosiale vansker knyttet til familieliv og fritid.

Oppgaver for psykologtjenestene:

  •  Råd om oppdragelse og samspill i familien
  • Mestring av reaksjoner knyttet til livshendelser
  • Hjelp med lettere og moderate psykiske vansker
  • Bistand til barn som pårørende

Kontakt:
Ditt nærmeste familiesenter formidler kontakt med psykologene. Du kan også ta kontakt ved hjelp av skjema Henvendelse til psykologtjenster i familiesenter.
For mer informasjon se her: Psykologtjenester i familiesenter

 

Ved behov for mer omfattende bistand som f.eks. praktisk bistand, avlastningstiltak, dagtilbud skal det sendes en søknad om helse- og omsorgstjenester til tjenestekontoret.