Presteløkka rehabiliteringssenter

Presteløkka Rehabiliteringssenter er et kommunalt tilbud til deg over 18 år med fysiske funksjonstap, og som er motivert for opptrening.

Vi er et tverrfaglig sammensatt team som i samarbeid med deg legger tilrette for et målrettet, tidsavgrenset trenings- og aktivitetsopplegg.

Tilbudet gis i form av døgnplass eller deltakelse i ulike daggrupper.

Senteret har 23 døgnplasser og én treningsleilighet.

Aktivitets- og treningstilbudet gjennomføres individuelt og i grupper, med gode treningsfasiliteter inne og flotte naturområder ute.

Rehabiliteringsopphold

Ved behov for rehabilitering søkes det om døgnopphold. Søknaden skal være skriftlig og må gå via tjenestekontoret. Det er mulig å søke på egen hånd eller via fastlege. Søknaden må inneholde en egensøknad og relevante medisinske opplysninger fra behandlende lege.