Presteløkka rehabiliteringssenter

Presteløkka Rehabiliteringssenter er et kommunalt tilbud til deg over 18 år med fysiske funksjonstap, og som er motivert for opptrening.

Vi er et tverrfaglig sammensatt team som i samarbeid med deg legger tilrette for et målrettet, tidsavgrenset trenings- og aktivitetsopplegg.

Tilbudet gis i form av døgnplass eller deltakelse i ulike daggrupper.

Senteret har 23 døgnplasser og én treningsleilighet.

Formålet med tjenesten

Målrettet og tidsavgrenset rehabiliteringsopphold i institusjon for å bedre eller opprettholde ditt fysiske funksjon nivå

Hvem kan få tjenesten?

Du som:

 • har evne, motivasjon og vilje til å ta tak i egen situasjon.
 • tår i fare for og eller er i ferd med å utvikle et funksjonstap.
 • trenger tverrfaglig oppfølging etter endt sykehusopphold eller opphold i annen kommunal institusjon . 

Hvordan søke opphold?

 • Skriftlig søknad og vurdering av Tjenestekontoret i Larvik kommune.
 • Gjennom fastlege
 • Via hjemmetjenesten hvis du har dette tilbudet.

Hva kan du forvente av oss?

 • Tverrfaglig rehabilitering innenfor kommunehelsetjenesten i henhold til individuelt vedtak og avklarte målsettinger med oppholdet.
 • Vi utarbeider i samarbeid med deg en målrettet rehabiliteringsplan 
 • Et variert tilbud av aktivitet og trening.
 • Fortløpende evaluering av innhold og rehabiliteringsplan utføres ut fraen faglig vurdering og i samarbeid med deg. 

Hva kan vi forvente av deg?

 • Motivasjon for aktiv trening for å øke eller vedlikeholde funksjonsnivå. 
 • Du gir nødvendige opplysninger for å avklare rehabiliteringspotensiale og målsetting for oppholdet.
 • Du samarbeider med senterets medarbeidere.
 • Du sørger selv for transport til og fra senteret.
 • Om mulig merker og sørger du selv for vask av privat tøy. Det er tilgjengelig vaskemaskin og tørketrommel i senteret. 
 • Du er selv ansvarlig for verdisaker som tas med til senteret. Kommunens forsikring dekker ikke eventuelle tap. 
 • Du informerer ved ankomst hvem som er nærmeste pårørende.

Praktiske opplysninger

Betaling

Det er en egenbetaling ved døgnopphold i kommunal institusjon. Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret hvert år. Dersom du tilbringer mer enn 60 døgn i institusjon per kalenderår vil egenandelen endres til vederlagsberegning som for langtidsopphold. Ved ønske om nærmere informasjon kan du kontakte Tjenestekontoret, tlf: 33 17 10 00.


Hva skal du ha med?

 • Toalettsaker, treningsbukse og treningssko.
 • Tøy og tursko etter årstiden for bruk utendørs.
 • Bil kan parkeres på området.
 • Dersom du bruker ganghjelpemidler er det en fordel om du tar dette med.
 • Vask av privat tøy gjøres fortrinnsvis av pårørende.