Praktisk bistand og opplæring

Hjelp og støtte til daglige oppgaver.

Praktisk bistand og opplæring kan bestå av mange ulike former for hjelp og støtte, samt opplæring og veiledning i de fleste av dagliglivets oppgaver og gjøremål. Tjenesten ytes i brukerens egen bolig, og omfanget kan variere fra få timers veiledning i uka til bistand døgnet rundt. 

Praktisk bistand og opplæring blir gitt etter individuelle vedtak basert på individuelle behov. Kartlegging av brukers behov skjer i samarbeid med bruker og/eller brukers representant, og tjenesten utøves i samarbeid med bruker.

Vedtaket fornyes/endres som oftest en gang hvert år, men kan også endres på i løpet av vedtaksperioden dersom det er behov for det.

Det kreves vederlag for praktisk bistand som er knyttet til jevnlig renhold av hjemmet [PDF].