Brukerstyrt Personlig Assistent

Dette er en tjeneste som kan vurderes som et alternativ til Praktisk Bistand og Opplæring. Du som er bruker eller mottaker av tjenester blir da selv arbeidsleder for assistenten og får et ansvar for administrering og organisering av tjenesten du selv skal motta.

Larvik kommune v/Tjenestekontoret er arbeidsgiver og vil være behjelpelig med råd og veiledning.

Ta gjerne kontakt med Tjenestekontoret, Byskogv 5 eller på tlf. 33 17 10 00.