Omsorgslønn

Omsorgslønn kan gis til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Bestemmelsen om omsorgslønn omfatter både gifte og andre frivillige omsorgsytere uten omsorgsplikt og foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn.
Omsorgslønn er tiltak som skal:

  • gi omsorgsyter en viss kompensasjon for hans/hennes innsats for den omsorgstrengende
  • bidra til best mulig omsorg for dem som trenger hjelp i dagliglivet.

Omsorgslønn gis for det meste til familier som har omsorg for barn med store hjelpebehov, men de som har omsorg for voksne med en funksjonshemning kan også søke.