Omsorgsbolig

En tilrettelagt bolig, hvor ditt funksjonsnivå i utførelsen av daglige gjøremål opprettholdes eller bedres.

Du som på grunn av din alder og/eller av andre årsaker har en varig nedsatt funksjonsevne.
Som søker til omsorgsbolig i Larvik kommune vil din søknad bli vurdert i forhold til ledige boliger i hele kommunen. Vi benytter ikke ventelister som tildelingsgrunnlag. 


Boligkontoret i Larvik kommune vil også kunne bistå med søknad.
Kontakt Boligkontoret på telefon 33 17 10 75.