Norskopplæring

Norskopplæring - hvem kan få gratis norskopplæring, hvem må betale?

Mange innvandrere kan få gratis opplæring, noen må betale.

Frem til 1. september 2010 var det to regler for opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Innvandrere som har fått oppholdstillatelse fra og med 1. september 2005 må følge reglene i Introduksjonsloven om opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Disse reglene gjelder også for noen innvandrere som kom tidligere, men som har endret type oppholdstillatelse fra 1. september 2005 og senere.

Fra 1 september 2010 er det bare personer som har rett, eller rett og plikt til opplæring ut fra Introduksjonsloven, som får gratis opplæring i norsk og samfunskunnskap.

Les om reglene i Introduksjonsloven.

Dokumentasjon av rett til gratis norskopplæring
Voksenopplæringen i kommunen kan i de fleste tilfeller se i et eget dataregister om du kan få gratis norskopplæring, eller om du må betale. Voksenopplæringen kan også undersøke dette nærmere hvis det er tvil.

Når du søker kurs i norsk og samfunnskunnskap, må du ha med pass, eller dokumentasjon av oppholdstillatelse fra UDI/UNE/politietog legitimasjon med bilde.

Betalingskurs
Hvis du ikke kan få gratis norskopplæring, er det mulig å betale for kurs.

Alle kurs går over 11 uker.

Kveldsundervisning 6 timer pr. uke 4000,-

Dagundervisning-begynnerkurs 15 timer pr. uke 5000,-

Dagundervisning øvrige kurs 20 timer pr uke 6500,-

Bøker kommer i tillegg 800 – 900 for et sett bøker som

kan brukes i to kurs.

Skolen har kurs på dagtid og kveldstid(mandag og torsdag).

Mer informasjon
Her finner du .Ot.prp. nr. 50 (2003-2004) , om lov om endringer i introduksjonsloven mv, som handler om rett og plikt - ordningen.

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2005) finner du her

Informasjon fra Tolketjenesten i Larvik
http://www.larvik.kommune.no/Temaogtjenester/Tolketjenesten/