Mobbing

MANIFEST MOT MOBBING 2011-2014

"Alle barn og unge har rett til et oppvekstmiljø uten mobbing. FNs Barnekonvensjon slår fast at barn og unge har rett til utvikling medvirkning ikke-diskriminering omsorg beskyttelse og selvrealisering. Mobbing svekker disse rettighetene"

Jens Stoltenberg
statsminister

Mobbing blant unge kan tas opp med helsesøstertjenesten.

Se vår handlingsplan mot mobbing i sin i helhet