Middag til hjemmeboende

For deg som er eldre og/eller funksjonshemmet vil du kunne få bragt middag hjem.

Tjenesten er et tilbud som skal forebygge ernæringssvikt hos hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som ikke selv greier å lage middag.

Du må selv betale for middagen etter priser som bestemmes av kommunestyret i Larvik hvert år.

Ta kontakt med kommunens Servicesenter på telefon 33 17 10 10