Legetjenester i Larvik

Avdeling Legetjenester er følgende deltjenester /tjenesteområder organisert:

 

Type lege Kontaktperson
Kommunens fastleger  
Tilsynsleger ved de kommunale sykehjemmene  Kontakt med tilsynslegene formidles gjennom avdelingene ved sykehjemmene.
Medisinsk ansvarlig Inger Lund Thorsen
Helsestasjonsleger Kommuneoverlege Dorthe Huse 
Fengselshelsetjenester Legevaktsjef Line Kamilla Heimestøl
Smittevern og vaksinasjonskontor Legevaktsjef Line Kamilla Heimestøl


Legevakt Legevaktsjef Line Kamilla Heimestøl